Supermat Muurverf

Pictus Supermat muurverf

Pictus Pro Supermat muurverf is een reukarme extra dekkende matte muurverf. Breed inzetbaar op o.a. op beton, steen, gipsplaat, pleisterwerk etc. voor binnen en buiten.

Voornaamste kenmerken:
– Uitstekende schrobvastheid
– Onverzeepbaar
– Goed weerbestendig
– Damp open

Eigenschappen:
– Basis: Acrylaat-copolymeerdispersie
– Kleur: Wit en alle kleuren uit de kleurenwaaier (alleen lichte kleuren)
– Dichtheid 20°C: 1,58 kg/dm³ (wit)
– Laagdikte: 40 mμ droog
– Droogtijd: bij 20°C en een RV. van 65%, stofdroog na ca. 30 minuten, kleefvrij na ca. 1 uur.
– Overschilderbaar: na 3-4 uur
– Vastestofgehalte: ca. 37 vol%
– Theor. rendement: 8-10 m² per liter bij 40 mμ droog, conform DIN EN 13 300.
– Glans: Mat < 5 GU
– Natte slijtage: Klasse 1
– Dekking: Klasse 2, bij een verbruik van 8 m²/l
– Houdbaarheid: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije op-slag tenminste 12 maanden.

Verwerkingsmethoden:
Roller /Kwast:
– Verdunning: bij voorkeur niet verdunnen.
Airless spray:
– Verdunning: indien nodig 0-5% water.
– Spuitdruk: 130-140 bar.
– Spuitopening: 0,014 inch

Verwerking:
Verwerkingstemp.:
– Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
– De temperatuur van de ondergrond dient minimaal 5°C bedragen en tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Reinigingsverd.:
– Water

Ondergrondvoorbehandeling:
– Gehele ondergrond intensief reinigen met (hogedruk)water in combinatie met een emulgerende ontvetter/reiniger.
– De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
– Schuren is veelal niet noodzakelijk mits de oude lagen in tact zijn en goed vast zitten op de ondergrond (bij twijfel over de hechting dient dit te alle tijde proef-ondervindelijk te worden vastgesteld).
– Zuigende ondergronden voorstrijken met een fixeergrond.

Voorzorgsmaatregelen:
– Huidbescherming: draag geschikte handschoenen.
– Gelaatsbescherming: draag indien nodig een bril.