Fixeer en Voorstrijk

Fixeer en voorstrijk

Pictus Pro Fixeer en voorstrijk is een waterverdunbare voorstrijk voor zuigende steenachtige ondergronden.

Toepassing:
Het impregneren, fixeren en verzadigen van (sterk)zuigende ondergronden zoals stuclagen, gips, gasbeton, (open)beton, of kalkzandsteen en andere steenachtige ondergronden binnen en buiten.

Voornaamste kenmerken:
– Waterverdunbaar
– Sneldrogend
– Onverzeepbaar
– Impregnerend
– Kleurloos

Eigenschappen:
– Basis: Fijndisperse acrylaat copolymeer.
– Kleur: Melkachtig, droogt praktisch kleurloos op.
– Dichtheid 20°C: 1,01 kg/dm³.
– Laagdikte: 10 Mμ. droog (sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond).
– Droogtijd: bij 20°C en een RV. van 65%, Kleefvrij na ca. 30 minuten.
– Overschilderbaar: Met waterverdunbare verven na 1 uur, met oplosmiddelhoudende verven na ca. 4 uur.
– Glans: Mat.
– Vastestofgehalte: ca. 14 vol%.
– Theor. rendement: 10-12 m² per liter bij 10 mu. droog (sterk afhankelijk van de mate van openheid en zuiging van de ondergrond).
– Houdbaarheid: In gesloten originele verpakking en bij kamertemperatuur en vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerkingsmethoden:
Roller /Kwast:
– Verdunning: Bij voorkeur niet verdunnen.

Verwerking:
– Verwerkingstemp.: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
– Reinigingsverd.: Water.

Ondergrondvoorbehandeling:
– Indien nodig de te behandelen ondergrond intensief reinigen met (hogedruk) water in combinatie met een emulgerende ontvetter/reiniger of borstelen met middelharde borstels waarbij al het losse materiaal dient te zijn verwijderd.
– De ondergrond dient schoon, droog (max. 4%), vetvrij en draagkrachtig te zijn.
– Indien de ondergrond onvoldoende zuigend/ te glad is, is schuren van de ondergrond noodzakelijk om een voldoende open en draagkrachtige ondergrond te creëren.
– Product “verzadigend” aanbrengen maar voorkom filmvorming/ glimmende lagen.

Voorzorgsmaatregelen:
– Huidbescherming: Draag geschikte handschoenen.
– Gelaatsbescherming: Draag indien nodig een bril.