Industrie en Betonverf

Pictus Industrie- en beton

Eigenschappen:
– Basis: Alkydhars.
– Kleur: Alle kleuren leverbaar via het kleurmengsysteem.
– Dichtheid 20°C: 1,23 kg/dm³.
– Laagdikte: 80 Mμ. droog (160-180 Mμ. nat).
– Droogtijd: Bij 20°C en een RV. van 65%. Stofdroog na ca. 1 uur. Kleefvrij na ca. 1 uur.
– Overschilderbaar: na ca. 12 uur.
– Glans: Zijdemat.
– Vastestofgehalte: ca. 45 vol%.
– Theor. rendement: 5 – 6 m² per liter bij 80 mu. droog.
– Houdbaarheid: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking:
Verwerkingstemp.:
– Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
– De temperatuur van de ondergrond dient minimaal5°C bedragen en tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Reinigingsverd.:
– Professionele Terpentine.

Verwerkingsmethoden:
Kwast / roller:
– Verdunning: 0-5% Professionele Terpentine.
Luchtspuit:
– Verdunning: 10-20% Professionele Terpentine.
– Spuitdruk: 3-4 bar
– Spuitopening: 1,5-2 mm
Airless spray:
– Verdunning: 0-10% Professionele Terpentine
– Spuitdruk: 70-100 bar
– Spuitopening: 0,015 inch

Ondergrondvoorbehandeling:
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
Metaal:
– Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5).
– Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3.
– Vervolgens goed ontvetten.
Beton:
– Intensief ontvetten en reinigen met behulp van borstels en een reinigingsmiddel.
Grondlagen:
Metaal:
– 1 laag roestwerende primer en afwerken met Industrie- en Betonverf
Beton:
– 2 lagen Industrie- en Betonverf.
Aluminium en harde kunststoffen:
– Voorbehandelen met de daartoe geëigende hechtprimer.